Vzduchotechnika byla dříve výsadou jenom průmyslových budov, případně také administrativních budov. Dnes už však nejsou výsadou jen zmíněných objektů, ale jsou součástí nejedné domácnosti. Co je důvodem toho, že se vzduchotechnika dostala takovou rychlostí i do bytových objektů nebo do staveb občanské vybavenosti?

Co je to vzduchotechnika a co je to klimatizace? To je oč tu běží. V současné době se mezi námi najde mnoho lidí, kteří si tyto dva pojmy pletou. I když se mnozí lidé domnívají, že se snad jedná o totéž, ale rozdíly jsou zásadní.

Vzduchotechnika neboli větrací systém nám do vnitřního prostoru kontrolovaně přivádí čistý vzduch. Přesněji řečeno odvádí zkažený vzduch a nahrazuje ho vzduchem čerstvým. Potřeba vzduchotechniky vzrůstá přímo úměrně s potřebou ušetřit náklady za topení. Trendem dnešní doby je totiž rodinný (nebo bytový) dům co nejvíce zateplit a utěsnit, aby nedocházelo k tepelným ztrátám.

Pokud se zajímáte o klimatizace, můžete se setkat také s pojmem vzduchotechnika. I když je tento pojem lidem známý, ne každý ho umí vysvětlit nebo se často nazývá jako rekuperace. Chcete více informací?