V souvislosti s tepelnými čerpadly se můžete setkat s několika pojmy, kterým nemusíte úplně rozumět. Třeba se můžete setkat se slovním spojením “topný faktor”. Jenže co to vlastně je?

Co je to topný faktor

Pokud hovoříme o topném faktoru, hovoříme o ukazateli energetické účinnosti zařízení, jež dodává do systému teplo nebo případně chlad (pokud je třeba klimatizace na principu takového tepelného čerpadla). Topný faktor poukazuje na poměr mezi teplem vyprodukovaným a spotřebovanou energií. Vyprodukované teplo je teplo, které se dodá do topného systému, spotřebovanou energií se myslí množství elektřiny, které je potřebné pro pohon tepelného čerpadla.

Aktuálně patří topný faktor mezi bezrozměrné veličiny, vyjadřuje se tedy číslem a jeho zkratka je COP. Hodnota topného faktoru se vždy odvíjí od vstupní a taky výstupní teploty, taky se odvíjí třeba od kompresoru nebo od dalších podobných okolností. Nejčastější hodnota topného faktoru se pohybuje mezi dvojkou až pětkou.

Praktický příklad

Definice topného faktoru však byla jenom pouhou teorií, zmiňme si praktický příklad. Vezměme si, že tepelné čerpadlo má topný faktor tři. Co to znamená? Znamená to, že takové tepelné čerpadlo dokáže vyprodukovat třikrát více tepla, než kolik je nutné dodat elektrické energie pro provoz tepelného čerpadla. Pokud by mělo tepelné čerpadlo topný faktor čtyři, znamenalo by to, že dokáže vyprodukovat až čtyřikrát více tepla, než kolik je třeba dodat elektrické energie pro jeho provoz.

topny faktor