Vše začalo už ve starověkých civilizacích

I když se může zdát, že klimatizace je poměrně nový vynález, není tomu tak. Prvky principu klimatizace se objevily dokonce už ve starověkých civilizacích, kdy se domy stavili s materiálem, jehož cílem bylo ochlazovat domy.

Pokud bychom však měli zmínit historii klimatizací, jak je známe dnes, zmínili bychom britského vědce Michaela Faradaye, který je považován za otce celého principu klimatizace. Ten v roce 1820 zjistil, že stlačený amoniak dokáže v kapalném stavu ochlazovat.

I když za otce principu klimatizace je považován zmiňovaný britský vědec, vynálezcem klimatizace je americký inženýr jménem Willis Carrier, který první klimatizační systém sestrojil až v roce 1902. Vůbec první klimatizace se nainstalovala do tiskárny Sackett-Wilhelm, která sídlila v New Yorku.

První klimatizace na objednávku

Ptáte se, proč první klimatizace zamířila právě do zmiňované tiskárny? Důvodem je to, že tiskárna si klimatizaci objednala, a to proto, že se dlouhodobě potýkala s velkými problémy s usycháním barev a mačkáním papíru, za což mohla vysoká teplota a vlhkost vzduchu. Americký inženýr se tak rozhodl vyrobit první klimatizaci, která pracovala na principu vzduchu hnaného kolem trubek se studenou vodou. Během toho procesu docházelo ke srážení vodních par na trubkách, díky čemuž se ochlazoval okolní prostor.