Rozhodnete-li se, že si do Vašeho rodinného domu či bytu pořídíte klimatizaci, pro většinu z Vás bude jedna z prvních věcí, o které se budete zajímat, celková cena klimatizace včetně montáže. Tento článek proto začneme jednoduchou cenovou modulací, abyste měli alespoň hrubý cenový odhad za kolik daná montáž klimatizace vychází. Klasický příklad je:

1 splitová klimatizace (tzn. 1místnost nebo 1 jednotka v rámci bytu) 25-30 tisíc bez DPH.

1 multisplitová klimatizace (tzn. klimatizace do více místností) 25-30 tisíc bez DPH x počet vnitřních jednotek (resp. místností)

Toto je jednoduchá předběžná cenová kalkulace pro Váš rodinný dům (nebo byt). Samozřejmě lze cenu instalace trochu snížit, pokud si například zvolíte levnější značku klimatizačních jednotek, ale také zvýšit, pokud si například vyberete designovou klimatizaci apod. Pro průmyslové využití se pak ceny pohybují ve vyšších relacích, ale tam už jsou využívány větší chladící výkony, včetně delších chladících okruhů a výsledná cena se odvíjí od konkrétních požadavků.

Máte-li zájem o klimatizaci, zpracujeme Vám nezávaznou cenovou nabídku dle Vašich požadavků a po jejím odsouhlasení a zaslání závazné objednávky, začne montáž klimatizace v co možná nejkratším termínu. Celkově se montáž klimatizace dá rozdělit do následujících kroků: montáž vnitřní jednotky, rozvody chladivového potrubí, montáž vnější jednotky a závěrečné ošetření a zprovoznění klimatizace.

Montáž vnitřní jednotky

Technici si rozměří prostor pro umístění vnitřní klimatizační jednotky, po změření prostoru se navrtá a namontuje rastr (stojánek) pro vnitřní klimatizaci, příklepovým vrtacím kladivem za pomocí vysavače se vyvrtá prostup pro chladivové potrubí, odpad kondenzátu a elekro kabeláž a všechny jednotlivé komponenty se připojí na vnitřní klimatizaci. Na závěr se vnitřní klimatizace pevně usadí na přimontovaný rastr.

Rozvody chladivového potrubí

Vedení rozvodu chladivového okruhu lze realizovat zasekáním do zdi (nejčastěji se to dělá při výstavbě u novostavby) nebo se chladivové potrubí vede za pomocí plastových koryt (tento způsob je nejčastější u dodatečné instalace). Posledním způsob, jak schovat chladivové potrubí, je zakrytí sádrokartonem (nejčastější při větších instalacích u kancelářských budov). Spolu s chladivovým potrubím je vedeno odpadní potrubí pro odvod kondenzátu a elektro kabel. Spoje chladivového potrubí lze realizovat mechanicky, lisováním a svařováním. Lisované spoje pro chladivové potrubí je v České republice novinka, své velké uplatnění si nalezne v dřevostavbách, kde svařování je na škodu.

Venkovní jednotka

Instalace venkovní jednotky je obdobná instalaci jednotky vnitřní. Technici si rozměří prostor pro umístění venkovní jednotky, po změření prostoru se navrtá a namontuje stojan pro venkovní klimatizaci. Poté se venkovní klimatizace propojí s vnitřní klimatizací za pomocí chladivového potrubí a elektro kabelu. Odpad kondenzátu se už nepropojuje s venkovní klimatizací, vytáhne se jenom ven (pokud není sveden jinam, třeba přes sifon do odpadu kanalizace). Následně se musí vyřešit elektro přívod pro venkovní klimatizaci. U menších chladících výkonů, lze přívod nainstalovat do elektro zásuvky. U větších chladících výkonů se přívod instaluje do elektro rozvaděče, kde se přidá pro danou venkovní klimatizaci elektrický jistič.

Ošetření klimatizace

Pro správné dokončení instalace klimatizačního systému je nutné použít vývěvy pro vyčistění chladivového potrubí, tento krok je důležitým pro životnost kompresoru (srdce klimatizace) venkovní klimatizace, poté se provede tlaková zkouška chladivového potrubí, spuštění chladiva do oběhu, popř. doplnění chladiva (když je potřeba např. delší propojení mezi vnitřní a venkovní jednotkou).

Na závěr technici uklidí veškerý nepořádek po montáži včetně obalového materiálu, proškolí se uživatel a předá se protokol se záručním listem na 36 měsíců. Celý proces od příjezdu techniků až po předání záručního listu trvá v závislosti na náročnosti a rozsahu instalace 1 – 3 dny.

montaz klimatizace

Reference instalace klimatizace z poslední doby:

soubor klimatizací v Petřvaldu u Karviné pro firmu Innogy ORT-ART, s.r.o., kde byla instalována 2 miniVRV jednotky a 1 multisplit, do kterých bylo napojeno celkem 13 vnitřních jednotek (vše značky Samsung)

Klimatizaci Samsung si můžete nechat namontovat od naší firmy, velmi oblíbenou klimatizační jednotkou je například jednotka Wind-Free Standart series. Více informací o této klimatizaci najdete na webu firmy czechklima.